Erik Verlaan Sport hoopt (en zet zich in om) een veilig klimaat te bieden waar iedereen zich vrij voelt om bezig te zijn met zijn of haar sport.
Is jouw ervaring anders, dan hopen we dat je contact opneemt met onze Vertrouwens Contact Persoon.

Bij Indra van den Berg kan je terecht met vragen rondom agressie, seksuele intimidatie of ander grensoverschrijdend gedrag binnen onze club. Zij is opgeleid om je in een gesprek te helpen om de juiste route te vinden, of de juiste hulp voor jouw probleem. Indra werkt onafhankelijk van het bestuur of de trainers en zal vertrouwelijk met jouw informatie omgaan. Samen zorgen we zo voor een veilige sportomgeving!

Je kan Indra bereiken via mail : vertouwenscontactpersoonevs@gmail.com of telefonisch 06-13518285

 

We willen je wel graag alvast de gedragsregels die hieruit voortkomen meegeven:

Een aantal dingen zijn in onze club niet toegestaan. Hieronder vallen:
-Het beoordelen op uiterlijk, afkomst, geslacht of andere persoonskenmerken of het maken van kwetsende opmerkingen daarover.
-Ongewenst aan de spullen van een ander komen.
-Een ander bewust hardhandig behandelen en/of fysiek pijn doen bij het oefenen.
-Elkaar met een bijnaam aanspreken die door de bedoelde persoon er van niet als positief ervaren wordt.
-Vloeken of schelden.
-Roddelen.

Daarnaast verwachten wij van leden de volgende dingen uitdrukkelijk wel:
-Probeer ruzie altijd samen op te lossen.
-Wanneer dit niet lukt: zoek contact met een trainer, vertrouwenscontactpersoon en/of bestuurslid.
-Luister aandachtig naar elkaar.
-Help elkaar waar nodig.
-Zorg dat nieuwkomers in de groep goed worden ontvangen en opgevangen.

En we verwachten dat je je herkent in het onderstaande:
-Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de club.
-Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
-Ik val de ander niet lastig.
-Ik berokken de ander geen schade.
-Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
-Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
-Ik negeer de ander niet.
-Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
-Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.
-Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
-Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
-Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
-Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
-Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij het management.

 

Meer info:

pestprotocol EVS

protocol sexuele intimidatie EVS