Vakantierooster 2021

21 december t/m 3 januari

kerstvakantie

Eerste zaterdag van de vakantie is er les.
Tweede en derde zaterdag van de vakantie is geen les.

22 t/m 28 februari

krokusvakantie

Eerste zaterdag van de vakantie is er les.
Tweede zaterdag van de vakantie is geen les.

Goede vrijdag:  2 april

1e Paasdag:  4 april
2e Paasdag:  5 april

Pasen

Vrijdag, zondag en maandag geen les.
Deze mogen op een ander moment
in die week ingehaald worden.

26 apr t/m 9 mei

meivakantie

Eerste weekend van de vakantie dus nog wel les,
laatste weekend geen les.

27 april

Koningsdag

Koningsdag valt dit jaar in de meivakantie, dus is er geen les.

5 mei

Bevrijdingsdag

Bevrijdingsdag valt dit jaar in de meivakantie, dus is er geen les.

13 mei

Hemelvaart

Alleen op donderdag vervalt de les.

Deze les mag op een ander moment
in die week ingehaald worden.

23 en 24 mei

Pinksteren

Zondag en maandag geen les.
Deze mogen op een ander moment
in die week ingehaald worden.

juli en augustus

Deze maanden zijn we gesloten.

zomervakantie

De laatste lessen vinden plaats op woensdag 30 juni en de lessen starten weer op woensdag 1 september.

18 t/m 24 oktober

herfstvakantie

eerste weekend van de vakantie wel les
tweede weekend geen les!

25 december t/m 7 januari

kerstvakantie

De eerste zaterdag valt op 1e Kerstdag, dan is er geen les. De laatste zaterdag 8 januari is er wel les.