JCK zomertoernooi      (€ 10,00) Randoritoernooi       (€ 4,00)