Judo Bond Nederland (JBN) is de verbindende aanjager voor budo in Nederland. De sporter kan judo, jiujitsu en aikido op zijn/haar eigen niveau met plezier beleven, in wedstrijd- en sportvormen die passen bij de wensen en behoeften. Mensen van jong en oud helpen we om geestelijk en lichamelijk in balans te komen en te blijven. Van de kleuter die leert vallen en stoeien tot de jeugdige die meer weerbaar wil worden. Maar ook de oudere die zeker wil blijven bewegen én de topsporter die wil excelleren op de Olympische Spelen. Van leren tot excelleren.

De JBN kent een lidmaatschapsstructuur, waarbij het lidmaatschap niet gebonden is aan het kalenderjaar. Hieronder worden de lidmaatschapsvoorwaarden van de JBN samengevat weergegeven en is het mogelijk om je aan te melden als lid van de JBN.

Algemeen

 • Als jij of jouw kind aan judo, jiujitsu of aikido doet bij een bij de JBN aangesloten club hoort het lidmaatschap van de JBN daar ook bij;
 • Het lidmaatschap van de JBN is strikt persoonlijk en staat los van het lidmaatschap van jouw club;
 • Het lidmaatschap wordt niet automatisch door je club opgezegd. je kunt wel via jouw club worden aangemeld.

Lidmaatschapsvoorwaarden JBN

 • Het JBN lidmaatschap gaat administratief in op de eerste van de maand, volgend op de dag dat de aanmelding op het bondsbureau of via MijnJBN is ontvangen;
 • De duur van het lidmaatschap is 1 jaar en wordt vervolgens, behoudens opzegging, telkenmale met 12 maanden stilzwijgend verlengd;
 • Het lidmaatschap eindigt door schriftelijke opzegging van het lid indien een dergelijke opzegging 6 weken voor het einde, als hierboven beschreven, is ontvangen.

Voordelen lidmaatschap JBN

Het lidmaatschap van de JBN is een individueel lidmaatschap. Er zijn veel zaken die door de JBN voor leden worden geregeld:

 • JBN Verzekering
  • secundaire aansprakelijkheidsverzekering
  • aanvullende ongevallenverzekering
 • JBN Wedstrijden
  Organisatie van landelijke evenementen, wedstrijden en toernooien
 • MijnJBN.nl
  Een eigen profielpagina met het laatste nieuws, geheel in te richten naar persoonlijke voorkeur
 • JBN Magazine
  Ieder kwartaal het digitale magazine van de JBN
 • JBN Graduaties
  • behaalde banden worden geregistreerd en erkend met een officieel diploma
  • JBN erkende leraar tekent vorderingen af in het JBN paspoort

Lidmaatschapstarieven JBN per jaar (peildatum 31-12-2018)

Geboren in 2012 en later (jonger dan 7 jaar) € 15,95
Geboren in 2007 t/m 2011 (jonger dan 12 jaar) € 29,25
Geboren in 2002 t/m 2006 (12-16 jaar) € 37,60
Geboren in 2001 en eerder (17 jaar en ouder) € 52,90

Wijze van betalen

De automatische incasso is standaard voor de contributie-inning. Indien geen automatische incasso wordt afgegeven, ontvangt men een factuur en wordt het contributiebedrag verhoogd met verwerkingskosten á € 3,90.

Inschrijfkosten

Als nieuw lid betaal je altijd eenmalig inschrijfkosten van € 12,00.

Kijk ook op www.jbn.nl/lidmaatschap voor meer informatie over jouw lidmaatschap bij de JBN.